Вие сте тук

Приоритет в МТИТС е реформата на регулаторната рамка за електронни съобщения

10.11.2017

Министерството на транспортната, информационните технологии и съобщенията ще работи приоритетно за успешната реализация на реформата на регулаторната рамка за електронни съобщения, заяви зам.-министър Димитър Геновски по време на годишната конференция на БАККО 2017 „Време за възможности“. Тя се проведе днес в София Ивент център.

Динамичното развитие на технологиите през последните години, поставя нови предизвикателства пред всички нас, каза заместник-министърът. Успешното утвърждаване на цифров единен пазар все повече зависи от наличието на високоскоростна свързаност, което налага провеждане на сериозни инвестиционни инициативи за изграждане на широколентова електронна съобщителна инфраструктура.

Основата за успешното разгръщане на цифровия единен пазар са надеждните, високоскоростни и достъпни електронни мрежи и услуги за всички. Това изисква силен, конкурентоспособен и динамичен сектор на електронните съобщения, отбеляза заместник-министър Геновски. Успешната реализация на реформата на регулаторната рамка за електронни съобщения, предвижда:

  • последователен и предсказуем подход на единния пазар по отношение на политиката в областта на радиочестотния спектър и неговото управление;
  • създаване на условия за преодоляване на разпокъсаността на нормативната уредба и ефективна защита на потребителите;
  • гарантиране на равнопоставени условия за пазарните участници и предвидимо прилагане на правилата;
  • стимулиране на инвестициите във високоскоростни мрежи и осигуряване на по-ефективна регулаторна институционална рамка.

Приоритетите на България по време на Председателството на ЕС в областта на телекомуникациите и информационното общество ще бъдат ускоряване на процеса на доизграждане на конкурентен и справедлив цифров единен пазар и подпомагане на свързаността в рамките на ЕС, обобщи Димитър Геновски. Засилването на доверието и сигурността на личните данни в цифровото пространство и развитието на европейска икономика, базирана на данни са сред основните ни задачи през следващите месеци.