Вие сте тук

Росен Желязков: ЕК изрази разочарование от предвиденото в Пакета за Мобилност I връщане на камионите

Росен Желязков: ЕК изрази разочарование от предвиденото в Пакета за Мобилност I
18.12.2019

На проведеното днес заседание на Корепер I Европейската комисия ясно е изразила своето разочарование от предвидените разпоредби в Пакета за мобилност I, относно връщането на камионите в държавите по установяване, както и другите ограничения за комбинирания транспорт. Това обяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на извънреден брифинг.

„Единомислещите държави продължаваме да настояваме, че тези мерки са непропорционални и дискриминиращи. Все още има възможност държавите членки да не приемат тези текстове. Представителите на България, Румъния, Литва, Латвия, Полша, Унгария, Кипър, Малта и Естония акцентираха върху липсата на оценка на въздействие на европейско ниво на разпоредбата относно връщането на превозно средство“, изтъкна Росен Желязков.

Министърът обърна внимание върху сериозното разминаване в политиките на ЕС по отношение на Пакета за Мобилност I и намаляването на вредните емисии от превозните средства. „Връщането на превозното средство е мярка, която не е в съответствие със заложените цели в Зеления пакт и желанието за постигане на климатична неутралност до 2050 г. Тези разпоредби не са част от инициативното предложение на Комисията, като не е направена и съответната оценка на въздействие“, подчерта министърът.

Росен Желязков каза още, че предстои ЕК да представи официална писмена декларация, в която ще заяви своята позиция. Също така е изразено намерението на ЕК да възложи оценка на климатичното въздействие от мярката за връщане на камионите и функционирането на единния пазар. В резултат на тази оценка ЕК си запазва правото да предложи нови законодателни решения.

„За нас текстът на тази декларация ще бъде изключително важен и в кой момент от законодателния процес ЕК възнамерява да извърши заявената оценка на въздействие" посочи Росен Желязков.

Министърът обясни, че все още не е приключила процедурата по окончателното приемане на Пакета за Мобилност I. Гласуването по предварително постигнатите договорености между Финландско председателство и ЕП ще се проведе на заседание на Корепер I на 20 декември 2019 г. По предварителна информация на 21 януари 2020 г. е потвърдителното гласуване в Комисията по транспорт и туризъм на ЕП, като последното гласуване в Комисията по транспорт и туризъм се очаква да бъде евентуално на 21 април 2020 г. След това в ЕП предстои гласуване на второ четене в ЕП. При приемане на Пакета от ЕП, реалистично се очаква публикуване в Официален вестник на ЕС през м. май 2020 г. След публикуването започва да тече 18-месечен срок за влизане в сила на разпоредбите относимо до достъпа до професията и пазара, както и lex specialis относно командироването.

„ЕК заявява намерение да стартира оценката на въздействието като това не означава, че паралелно българската страна няма да заведе дело в Съда на ЕС. Искаме да е ясно, че нашата позиция е категорична. Все повече сме окуражени, че със своите изявления и подход, ЕК следва основния принцип на синхрон на политиките и пропорционалност към всички държави членки. Вярваме че темата за недискриминиране на отделните държави също ще бъде част от аргументацията на Комисията при оценката на въздействието“, категоричен бе Росен Желязков.