Вие сте тук

В Констанца ще бъде представен общ проект с Румъния за повишаване нивото на безопасност по Дунав

В Констанца ще бъде представен общ проект с Румъния за повишаване нивото на безопасност по Дунав
26.11.2018

Утре в Констанца ще бъдат представени основните цели на проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ (Danube Safety Net). Той е съвместен за администрациите на България и Румъния като водещ партньор е Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Договорът за изпълнение беше подписан на 14.09.18 г. в Кълъраш, Румъния, а неговата продължителност е 36 месеца.

Основната цел на проект Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат основани Аварийно-спасителни центрове в гр. Русе, гр. Лом и гр. Турну Мъгуреле. 

Освен това ще бъде разработен съвместен План за действие в рутинни и извънредни ситуации, застрашаващи транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, както и ще бъде създадена Обща информационна система за реагиране при извънредни ситуации и ще бъдат доставени многоцелеви несамоходни плавателни средства за нуждите на компетентните органи, ангажирани в борбата с бедствия и аварии на река Дунав.

С реализацията на проекта се очаква да бъде постигната по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.

Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Общият бюджет на проект Danube Safety Net е 5 699 612,87 евро. Бюджетът на Изпълнителна агенция „Морска администрация” е в размер на 3 053 726.94 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са национално съфинансиране.

Събитието включва и пресконференция, която ще започне в 10.30 ч. в конферентната зала „Prestige” на хотел Ibis Constanta, адрес: Mircea cel Batran BLD 39B-41, 900658 Констанца, Румъния.