Вие сте тук

В присъствието на министър Ивайло Московски бяха отворени офертите за концесия на летище Пловдив

18.05.2017

В присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, бяха отворени получените оферти за участие в откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив”.

Участниците, по ред на подаване на офертите, са:

  • ДЗЗД „Силк роуд Пловдив Еърпорт“, участници в дружеството: "Принц фон Пройсен Кепитъл Лимитед" АД, "Пиктет Капитал Лтд" и "Ви Ел Жи Консултинг" ООД;
  • „Консорциум Летище Пловдив“, участници в консорциума: "Тракия Икономическа Зона" АД и "ПИМК Холдинг Груп" АД;
  • Обединение (Консорциум) между ХАЙНАН и ПЛОВДИВ ЕЪРПОРТ ИНВЕСТ, участници в обединението (консорциума): "Ейч Ен Ей Еърпорт Груп Ко., Лтд" и "Пловдив Еърпорт Инвест Би. Ви.";

Чрез отдаването на концесия на летище Пловдив се цели да бъде привлечен финансово стабилен инвеститор с опит в управлението, експлоатацията и развитието на летища. По този начин ще бъде гарантирано бъдещето развитие на аеропорта. Концесията ще спомогне за подобряване на съществуващата летищна инфраструктура, достигане на заложените международни стандарти и категории, генериране на трафик и развитие на търговските дейности в региона.