Вие сте тук

Зам.-министър Ангел Попов: Подкрепата от европейските фондове е важна за развитието на транспортната мрежа

03.05.2018

За нас е важно Кохезионният фонд и Европейският фонд за регионално развитие да продължат да предоставят нужната подкрепа за реализацията на Трансевропейската транспортна мрежа в периода до 2030 г. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов по време на австрийския форум „Транспортната инфраструктура“, който се проведе в София. По думите му, финансовата подкрепа от европейските фондове е от голямо значение за по-слабо развитите региони, където все още са нужни огромни усилия, за да се създадат липсващите връзки и да се отстранят тесните места в транспортните мрежи.

Заместник-министър Ангел Попов изтъкна, че и след 2020 г., българската страна ще продължи да работи по изграждането на железопътната инфраструктура по направлението „север-юг“ от Видин до Кулата, както и връзките към западните ни съседки Сърбия и Македония. Необходимите средства за проектите по тези направления са малко над 4 млрд. евро, каза още той. Ангел Попов подчерта, че от голямо значение е и подобряването на железопътните връзки в Северна България, като в зависимост от средствата, които ще бъдат осигурени през следващия програмен период, ще се търсят възможности за подготовка и модернизация на жп линиите Русе – Варна, София – Варна и Русе – Димитровград.

„Приоритетните пътни проекти, предвидени за реализация след 2020 г., са свързани с подобряване на транспортната осигуреност в Северна България чрез изграждане на участъци от АМ „Хемус“, АМ „Русе – Велико Търново“, скоростен път „Видин – София“, както и със завършването на пътната връзка със Сърбия“, допълни заместник-министърът, като уточни, че общият размер на необходимите средства е около 1,5 млрд. евро.

Ангел Попов заяви, че към момента с европейско финансиране развиваме приоритетно коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа, които преминават през територията на България – „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“. „Очакванията ни са в края на настоящия програмен период да имаме напълно завършена железопътна връзка, осигуряваща съвременни условия за превози от София през Пловдив до Бургас и до Свиленград – турска/гръцка граница“, отбеляза Ангел Попов.