Вие сте тук

Зам.-министър Велик Занчев: През 2019 г. ще подпишем договори за строителство в жп сектора за 1,5 млрд. лева

26.09.2018

Ако няма обжалвания на тръжните процедури, в  първите месеци на 2019 г. НК „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) ще сключи договори с изпълнители в жп сектора за над 1,5 млрд. лева. Веднага след това навлизаме в активна фаза на строителство. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев при откриване на конференция за строителството през 2019 г., организирана от Камарата на строителите в България и в. „Строител“.

Велик Занчев коментира, че следващата година ще е ключова за ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” и Механизма за свързана Европа, които финансират едни от най-мащабните транспортни проекти у нас. “Средата на програмния период е момент, в който трябва да имаме реална преценка за бъдещето на двете програми и за сроковете за завършване на големите проекти“, посочи зам.-министърът. Той изтъкна, че в момента е изключително важно да бъдат подписани договорите с изпълнители за жп линиите Елин Пелин – Костенец и Пловдив – Бургас, и за последния лот от АМ „Струма”, за да започне строителството.

По думите на Занчев в момента НКЖИ провежда процедура за оценка на оферти за почти всички участъци, които ще се изграждат до 2023 г. „До края на годината се очаква да имаме изпълнители за жп линиите Елин Пелин – Костенец, Костенец – Септември, Оризово – Михайлово, София – Волуяк, както и за системите за сигнализация и телекомуникации по направленията Пловдив – Бургас и София – Волуяк“, обясни зам.-транспортният министър.

Зам.-министър Занчев коментира и темата за безопасността на пътя, на която е посветен отделен панел в тазгодишната конференция. “Това е тема, която изисква сериозна ангажираност от много институции, но и от всички хора, пряко и косвено включени в движението на пътя“, заяви Занчев. Той призова бенефициентите за по-голяма активност при подготовката на проекти по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ, свързана с иновации в управлението и услугите. „Общият бюджет на тази ос е 145 млн. лева и именно те предоставя възможност за внедряване на най-съвременни системи за безопасност и мерки, гарантиращи по-високата сигурност в транспорта“, каза в заключение зам.-министърът.