Вие сте тук

Заместник-министър Димитър Геновски: Акцент на Българското председателство са законодателни промени, които са стратегически за цифровата икономика

Заместник-министър Димитър Геновски: Акцент на Българското председателство са законодателни промени, които са стратегически за цифровата икономика
24.10.2017

Осигуряването на надеждна и предвидима правна рамка на електронните съобщения ще стимулира инвестициите във високоскоростна свързаност и конкуренцията на цифрови мрежи и услуги. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Димитър Геновски, по време на участието си в заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Телекомуникации“ в Люксембург. Той потвърди готовността, Българското председателство да продължи работата и да приключи преговорите с Европейския парламент за преразглеждането на регулаторната рамка, която е стратегическа за цифровата икономика.

По време на заседанието, министрите обсъдиха изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар. В своето изказване, заместник-министър Геновски представи българската позиция за ускоряване на работата по предложението за свободното движение на нелични данни. „Ползите от отварянето на данните в публичния сектор са безспорни“, заяви той.

Министрите обсъдиха и конкретни действия за прилагане на Директивата за сигурността на мрежите и информационните системи. Те представиха и стъпки за насърчаване на инвестициите в киберсигурността. Българската позиция бе, че сигурната европейска мрежова среда изисква публичните и частните субекти да са добре подготвени да се справят с предизвикателствата, включително чрез създаване на публично-частни партньорства. По думите на заместник-министъра, държавите членки трябва да координират кампании за повишаване на осведомеността, както и да подпомогнат обучението по киберсигурност в университетите и в учебните програми.

По време на форума в Люксембург заместник-министър Димитър Геновски проведе двустранни срещи с министъра на енергетиката, туризма и цифровите въпроси на Испания Алваро Надал Белда, с държавния секретар на министър-председателя на Франция, отговарящ за цифровите въпроси Мунър Махюби и с вицепремиера и министър на публичната администрация на Словения Борис Копривникар. Основна тема на разговорите бяха приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.