Вие сте тук

Заместник-министър Димитър Геновски и председателят на КРС Веселин Божков валидираха пощенска марка

Заместник-министър Димитър Геновски и председателят на КРС Веселин Божков валидираха пощенска марка
02.11.2017

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Димитър Геновски и председателят на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Веселин Божков валидираха пощенска марка по повод 20 години от създаването на независимия регулатор.

През всички тези години, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията работи съвместно с Комисията за адаптиране на законодателството ни с правната рамка на Европейския съюз, каза по време на церемонията заместник-министър Димитър Геновски. „Заедно създадохме и поддържаме конкурентна, предвидима и справедлива среда за работа на всички телекомуникационни и съобщителни оператори. В същото време, защитата на правата на потребителите на услуги остава наш приоритет“, добави той.

В рамките на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, двете институции ще продължат своето сътрудничество, за подпомагане на предстоящата мащабна законодателна реформа в областта на електронните съобщения и защитата на личните данни, заяви още заместник-министър Геновски.

През изминалите години се утвърдихме като авторитетна институция, каза председателят на КРС Веселин Божков. По думите му, българският независим регулатор е единственият, чийто пазарни анализи не са получавали забележки от Европейската комисия.