Вие сте тук

Обявление за търг на пристанищна администрация - гр. Кавала за избор на изпълнител по проект: „Технически консултантски услуги за изпълнението на проект: „Sea2Sea: разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море”

01.07.2013

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, заедно с Министерство на развитието, конкуренцията и корабоплаването на Република Гърция са партньори по проект „Sea2Sea”: разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море”, одобрен с Решение на Европейската комисия № C(2012) 8173 от 08.11.2012 г. 

Целта на проекта е да се проучи осъществимостта на коридор за товарни превози, осигуряващ мултимодална връзка между българските пристанища Варна и Бургас (с евентуално включване на пристанище Русе) и  гръцките пристанища Кавала и Александруполис, като се разгледат алтернативните възможности за неговото разработване и функциониране. 

Министерство на развитието, конкуренцията и корабоплаването на Република Гърция е координатор на проекта, като същевременно прехвърли функциите на оперативно управление на проекта към Пристанищната администрация - гр. Кавала, Република Гърция. Тази администрация отговаря за провеждането на търговете, предвиждани по проекта. 

Първият от тези търгове е за избор на Технически консултант, който ще подпомага и осигурява технически цялостното управление на проекта до неговата реализация. Търгът е обявен публично от Пристанищната администрация - гр. Кавала на 28 юни 2013 г. 

Официалната обява за търга и тръжната документация е достъпна на гръцки език на интернет сайта на Пристанищната администрация - гр. Кавала, Република Гърция (http://www.portkavala.gr/wp-content/uploads/2013/06/diak_texn_asfaleias_ae2sae_new.pdf).

Срокът на подаване на тръжни оферти към Пристанищна администрация - гр. Кавала, Република Гърция  е 10:00 ч. местно време на 19 юли 2013 г.

Прикачен файлРазмер
PDF icon Обявление95.41 KB