Вие сте тук

Откриване на конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право на назначаване с цел експлоатация на линията София – Кайро – София

18.02.2021

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ откриват конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право на назначаване с цел експлоатация на линията София – Кайро – София за търговски въздушен превоз, договорена със Спогодбата за граждански въздушни съобщения между Народна република България и Обединената арабска република, подписана на 9 юли 1959 г. в гр. Кайро.