Вие сте тук

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи!

17.03.2017

Становище на Министерството на труда и социалната политика на Република България относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги.