Вие сте тук

Документи на ЕС

Достъп до правото на Европейския съюз

Портал за достъп до Европейското законодателство на български език

Портал за достъп до Европейското законодателство на английски език

Директиви

  • Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета - 20.02.2008г.
  • Директива 97/67ЕО на Европейския парламент и на Съвета
  • Директива 2002-39ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Документи на ЕС | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Грешка

The website encountered an unexpected error. Please try again later.