Вие сте тук

Експертна среща по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”

На 14 октомври 2016 г. в сградата на Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите в гр. Атина, Гърция се проведе експертна среща за обмяна на опит в изграждането и изпълнението на транспортните проекти по коридор „Ориент/Източно-средиземноморски“ между представители на министерствата на транспорта на България и Гърция. Мероприятието се изпълнява в рамките на Дейност 2 на проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”, изпълняван от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

Българската делегация бе водена от инж. Галина Василева, заместник-ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. , като в нея участваха експерти в областта на транспортната политика, изпълнението на проекти с европейско финансиране и европейското сътрудничество. Гръцката делегация бе водена от г-н Милтиадис Проватас, директор на дирекция „Транспортни стратегии“ на Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Република Гърция. В състава й влизаха експерти от министерствата на икономиката, на растежа и туризма, на морската и островната политика и на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Гърция, както и  представители на управителя на железопътната инфраструктура в Гърция, фирма „Ергос“ и на фирма „Егнатия одос“ – компанията, която поддържа магистралата „Егнатия Одос“ и пътните връзки на страната със съседните държави.

Представителите на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията запознаха своите гръцки колеги с основните цели и задачи на изпълнявания проект, както и с развитието на транспортната система в Република България и инфраструктурните проекти имащи отношение към изграждането на коридор Ориент/Източно-Средиземноморски.

Гръцката страна представи подробна информация за изпълняваните пътни и железопътни проекти на тяхна територия като акцентира върху проблемите и трудностите, с които се сблъскват при реализацията им.

По време на срещата бяха обсъдени представения проект на втори работен план на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и в частност препоръките на координатора за модернизация на железопътната връзка между България и Гърция и възможностите за подобряване на транспортната свързаност между двете страни чрез проекта “Sea2Sea”.