Вие сте тук

Информационни бюлетини по проект „Сътрудничество по Югоизточната транспортна ос”

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е партньор в проект „Сътрудничество по Югоизточната транспортна ос”, финансиран по ОП „Югоизточна Европа” от 2009 г.

 

Приложения: