Вие сте тук

Министрите на транспорта и инфраструктурата, представителите на Европейската комисия и международните финансови институции се срещнаха в Атина на 22-ри май 2012 г. за да обсъдят възможностите за свързване на транспортните системи на Югоизточна Европа и ЕС

 На 22-ри май делегация на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията взе участие в третата Конференция на министрите на  транспорта на страните от проекта „Сътрудничество по Югоизточната транснационална транспортна ос” (SEETAC), съфинансиран от ЕС. Във форума участваха висши представители на министерствата на транспорта на страните участнички в проекта от Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватка, Македония, Гърция, Унгария, Италия, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Украйна, както и представители на европейските транспортни асоциации, международните финансови институции, Европейската комисия и Съвместния технически секретариат на програма „Югоизточна Европа”. Основна тема на разговори бяха приоритетите в транспортната политика на страните от Югоизточна Европа, планирането и координирането на регионално ниво при развитието на транспортната система, както и предложението за нов ТЕН-Т регламент, в контекста на Европейската транспортна политика в Югоизточна Европа.  

Българската делегация изрази своята подкрепа на новите насоки за развитие на Общоевропейската транспортна мрежа, като акцентира върху разширяването им със съседните на ЕС региони. Сътрудничеството на страните от Югоизточна Европа във всички видове транспорт, в това число и мултимодалността е от съществено значение за постигането на свързаност и оперативна съвместимост на траспортната мрежа в Европа.

През 2008 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се включи като партньор по проекта, чиято цел е да насърчи сътрудничеството между институциите, отговорни за развитието на Общоевропейските транспортни коридори в Югоизточна Европа и да предостави надеждна информация и общи стандарти за мобилност за целия ЕС.

Определеният за Република България бюджет възлиза на € 60 000, от които € 51 000 са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите € 9 000 се осигуряват под формата на национално съ-финансиране по Програма „Югоизточна Европа”. Проектът е с продължителност  42 месеца  и ще приключи през м. септември 2012 г.

Сравнителната база данни, която ще бъде крайният резултат на проекта ще даде възможност на България да използва събраната информация за по-добро и ефективно планиране на пътната и железопътна транспортни мрежи, тяхното модернизиране и за осигуряване на свързаност с държавите от Югоизточна Европа и с транспортната система на ЕС.

Повече информация за проекта и мероприятието можете да намерите на интернет сайта www.seetac.eu .