Вие сте тук

Проект 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на функциите по чл. 22 на МСЕ Регламента“

Проект 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на функциите по чл. 22 на МСЕ Регламента“

В началото на месец октомври 2017 г. беше подписано Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по проект 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на „основната” TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на функциите по чл. 22 на МСЕ Регламента“, финансира  по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт.

Основните дейности по проекта, включват:

  • Дейност 1: Участие на представители на МТИТС в структурите на коридори, Ориент/Източно-Средиземноморие и Рейн-Дунав.
  • Дейност 2: Участие на представители на МТИТС в събития, свързани с хоризонталните приоритети на TEN-T (ERTMS, Морски магистрали, ИТС и внедряване на алтернативни горива).
  • Дейност 3: Участие на представители на МТИТС в срещите на Изпълнителния борд на Железопътен Товарен Коридор Ориент/Източно Средиземноморие и други релевантни срещи, свързани с развитие на конкурентна товарна ж.п. мрежа.
  • Дейност 4: Изпълнение на технически мониторинг и финансов контрол на проектите по МСЕ, сектор „Транспорт“ в България, съгласно изискванията на чл. 22 от Регламента за МСЕ.
  • Дейност 5: Координация и управление на проекта

Периодът на изпълнение на проекта е от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г.