Вие сте тук

Среща на експертно ниво по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”, гр. Виена, Австрия

31.05.2016

На 30 май 2016 г. в гр. Виена, Австрия се проведе експертна среща за обмяна на опит в развитието на Трансевропейската транспортна мрежа между представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България и Министерството на транспорта, иновациите и технологиите на Австрия. Мероприятието се изпълнява в рамките на Дейност 2 на проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”, изпълняван от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

В рамките на срещата бяха обменени добри практики и идеи, свързани с планирането, изпълнението и контрола на политиката за Трансевропейската транспортна мрежа и реализацията на големи транспортни проекти, обсъдени бяха стъпките за развитие на коридорите от основната мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморскиˮ и „Рейнско-Дунавскиˮ и по-конкретно координираното развитие на инфраструктурата в трансграничните участъци. Също така бяха представени добрите практики при внедряването на иновации в транспорта и транспортната инфраструктура, както и възможности за съвместни инициативи за подобряване на мултимодалността, обсъдени бяха особеностите на административните структури в двете страни и цялостната организация и координация при изпълнение на ТЕN-T политиките.