Вие сте тук

Втора среща на заинтересованите страни по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”

Втора среща на заинтересованите страни по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”

В периода 10 – 11 ноември 2016 г. в гр. Сандански се проведе втората среща по Дейност 3 на проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”, изпълняван от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

Участие в срещата взеха представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, НК „Железопътна инфраструктура“, Агенция „Пътна инфраструктура“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, ИА „Железопътна администрация“, които представиха подробна информация за изпълняваните и планирани проекти по протежението на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“ и ключови експерти от екипа на консултанта натоварен с разработването на „Интегрирана транспортна стратегия до 2030 г.“

В дискусиите се включиха и представители на някои от железопътните оператори в България, които взеха отношение по въпросите, свързани с развитието на железопътната инфраструктура и нивото на инфраструктурните такси.

В рамките на срещата беше извършено и работно посещение на строителни площадки от Лот 3.3 на автомагистрала „Струма“.

С реализирането на втората среща със заинтересованите страни на национално ниво се постигна пълно изпълнение на Дейност 3 по проекта „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”.