Вие сте тук

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“

12.12.2016

В периода 7-9 декември 2016 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на министерствата на транспорта и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор.

По време на коридорните форуми присъстващите бяха запознати с постигнатия напредък при изграждане на двата коридора, както и бяха представени разработените втори Работни планове. Обсъдени бяха някои от получените коментари, като бяха предложени и гласувани конкретни срокове за одобряването на плановете.

В горепосочения период се проведе и Деветото заседание на Комитета по ТEN-T, заседание на форума за „Морски магистрали“, хоризонтален приоритет на TEN-T, както и срещи на работните групи за пристанищата  към двата коридора.

Срещите попадат в обхвата на Дейност 1, Под-дейности 1.1. и 1.2. по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България“ (MOVE/B1/SUB/2014-707/CEF/PSA1/3/2014/SI2.714493), по който МТИТС е бенефициент.