Вие сте тук

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“

В периода 13-16 юни 2017 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на министерствата на транспорта и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор. От българска страна участие в мероприятията взеха експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

По време на коридорните форуми присъстващите бяха запознати с постигнатия напредък при изграждане на двата коридора, както и бяха представени елементи от третите Работни планове. Обсъдена беше категоризацията на проектите и въздействието от дейността върху декарбонизацията, иновациите и климатични промени, както и ефектът върху заетостта и растежа.

В горепосочения период се проведе и единадесетото заседание на Комитета по ТEN-T, както, среща на работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридора „Рейнско-Дунавски“, както и заседание на форума за „Морски магистрали“. По отношение на морските магистрали фокусът беше поставен върху обновената версия на Подробния план за изпълнение и проекти, демонстриращи добри практики в областта на морския транспорт.