Вие сте тук

Актуално в Транспорт

03.12.2013

През 2013 година има действащи 98 граждански договора, като до 30 септември 2013 г. по тях са изплатени 310 472,20 лева.

01.07.2013

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, заедно с Министерство на развитието, конкуренцията и корабоплаването на Република Гърция са партньори по проект „Sea2Sea”: разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море”, одобрен с Решение на Европейската комисия № C(2012) 8173 от 08.11.2012 г. 

29.10.2012

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
на комисията, назначена със Заповед № РД-08-338/18.06.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

29.10.2012

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на комисията, назначена със Заповед № РД-08-340/18.06.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Страници

Subscribe to Актуално в Транспорт