Вие сте тук

ОБЕКТИ, КОИТО МТИТС ПОДГОТВЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

ОБЕКТИ, КОИТО МТИТС ПОДГОТВЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ, КОИТО МТИТС ПОДГОТВЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2021 г. – 2027 г., ОДОБРЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 17.02.2021 г.

КОНЦЕСИИ ЗА ОБЕКТИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Проекти за концесия за 2021 г.

  1. Концесия за строителство на обект „Пристанищен терминал Варна-изток и пристанищен терминал Варна-запад“;
  2. Концесия за услуга на обект „Пристанищен терминал „Товарен пристанищен терминал Бургас-Изток 1“;
  3. Концесия за услуга на обект „Фериботен терминал Варна“;
  4. Концесия за строителство на обект „Пристанищен терминал Русе – запад“;
  5. Концесия за строителство на обект „Пристанищен терминал Русе-изток 1 и пристанищен терминал Русе-изток 2“;
  6. Концесия за услуга на обект „Пристанищен терминал Видин-център“.

Проекти за концесия за 2022 г.

  7. Интермодален терминал Драгоман.