Вие сте тук

ОБЕКТИ, КОИТО МТИТС ПОДГОТВЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

ОБЕКТИ, КОИТО МТИТС ПОДГОТВЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ
  1. Пристанищен терминал Зимовник, гр. Русе;
  2. Пристанищен терминал Видин-център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин;
  3. Пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе;
  4. Пристанищен терминал Русе-изток - 1“, (включващ корабни места от № 1 до № 8) част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе;
  5. Пристанищен терминал Русе-изток - 2“, (включващ корабни места от № 9 до № 14) част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе;
  6. Летище Балчик за обслужване на търговски операции с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса до 5700 кг или с пътниковместимост до 19 седалки.