Вие сте тук

ОБЕКТИ, КОИТО МТИТС ПОДГОТВЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

ОБЕКТИ, КОИТО МТИТС ПОДГОТВЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ, КОИТО МТИТС ПОДГОТВЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С  ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2019 г. – 2020 г., ПРИЕТ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО КОНЦЕСИИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 17.01.2019 г., ОДОБРЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.01.2019 г.

I. КОНЦЕСИИ ЗА ОБЕКТИ ОТ ЛЕТИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА:

  1. Концесия за строителство на обект Летище Балчик за обслужване на търговски операции с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса до 5700 кг. или пътниковместимост до 19 седалки.

II. КОНЦЕСИИ ЗА ОБЕКТИ ОТ ПРИСТАНИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА:

  1. Концесия за строителство на обект Пристанищен терминал „Зимовник-Русе“;
  2. Концесия за услуга на обект Пристанищен терминал „Видин-център“;
  3. Концесия за услуга на обект Пристанищен терминал „Русе изток 1“;
  4. Концесия за услуга на обект Пристанищен терминал „Русе изток 2“;
  5. Концесия за услуга на обект Пристанищен терминал „Русе запад“;
  6. Концесия за строителство на обект Пристанищен терминал „Бургас - изток 1“;
  7. Концесия за строителство на обект Пристанищен терминал „Варна – изток“ и на Пристанищен терминал „Варна - запад“;
  8. Концесия за услуга на обект Фериботен терминал Варна.