Вие сте тук

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ:

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ:

1. Гражданско летище за обществено ползване Пловдив:


27.10.2017 г.

С Определение № 12757 от 24.10.2017 г. Върховният административен съд оставя в сила определение № 1046 от 14.09.2017 г. на Комисията за защита на конкуренцията, с което се оставя без уважение искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“ за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“. Определението на ВАС е окончателно.

В тази връзка, процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“ продължава.


09.08.2017 г.

В Комисията за защита на конкуренцията е подадена Жалба № ВХР-1660-02.08.2017 г. от участник в откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“.

С подадената жалба е поискано и налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

В тази връзка, процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“ е спряна.


25.07.2017 г.

На 27 юли 2017 г. от 10:00 часа, в зала № 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще се състои отваряне на предложенията и обвързващите предложения на участниците, на които е признато правото да продължат участието си е в откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“.


17.05.2017 г.

На 18 май 2017 г. от 11:00 часа, в зала № 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще се състои отваряне на получените оферти за участие в откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив”.


Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) откри процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект: „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив”.

Обявлението за процедурата е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз под № 2017/S 010-015184, в Националния концесионен регистър под № А-000849/16.01.2017 г. и е обнародвано в електронната страница на Държавен Вестник на електронен адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces под № 1 от 16.01.2017 г.

Документация за участие в открита процедура за предоставяне на концесия на летище Пловдив:

Dokumentacia_Letishte_Plovdiv.pdf

Приложение № 1:

Prilojenie №1_RMS_244.pdf

Приложение № 2:

Prilojenie №2_RMS_1120.pdf

Приложение № 3:

Prilojenie №3 Notice_2017-OJS010-015184_Plovdiv_airport.pdf

Prilojenie №3_Obiavlenie_DV_Plovdiv_airport.pdf

Prilojenie №3_Obiiavlenie_NKR_Plovdiv_airport.pdf

Приложение № 4:

Prilojenia №4.1_Aktove_Plovdiv_airport.pdf

Prilojenia №4.2–4.10_Skici_Plovdiv_airport.pdf

Prilojenie №4.11_Koordianti_plosht_pitomnik.pdf

Prilojenie №4.12_ RMS_390.pdf

Prilojenie №4.13_Aktivi_GVA.pdf

Prilojenie №4.14_Aktivi_Letishte_plovdiv_EAD.pdf

Prilojenie №4.15_Pismo do Ministerstvo na energetikata.pdf

Приложение № 15:

Prilojenie №15_Proekt_Koncesionen_dogovor.pdf

Приложения от № 5 до № 14,  № 16 и № 17 към Документацията за участие са налични като образци към текста ѝ.


До всички заинтересовани лица в процедурата за предоставяне на концесия за услуга на „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив”:

1. Отговори на постъпили въпроси Site Image(230 KB) 27.01.2017 г.

2. Отговори на постъпили въпроси Site Image(217 KB) 28.04.2017 г.

3. Отговори на постъпили въпроси Site Image(189 KB) 10.05.2017 г.

4. Отговори на постъпили въпроси Site Image(159 KB) 10.05.2017 г.

5. Отговори на постъпили въпроси Site Image(151 KB) 12.06.2017 г.