Вие сте тук

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ:

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ:

1. Гражданско летище за обществено ползване София


Цялата информация за концесията е налична на електронен адрес: www.concession-sof.bg


2. Гражданско летище за обществено ползване Пловдив


Цялата информация за концесията е налична на електронен адрес: www.concession-pdv.bg