Вие сте тук

ПОТЕНЦИАЛНИ* ОБЕКТИ НА КОНЦЕСИЯ

  1. Централна ж.п. гара  София и ж.п. гара Подуяне;
  2. Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна;

* Инициатива за предоставяне на концесия на други обекти от транспортната инфраструктура може да бъде заявена по реда на чл. 20 от Закона за концесиите.