Вие сте тук

Български морски квалификационен център ЕАД

Ивайло Гаврaилов  - Изпълнителен директор

адрес: Варна 9026 ул. "Васил Друмев" № 73

e-mail: bmtc@bmtc-bg.com,

тел: (052) 380 520, 302 501

факс: (052) 302 503

Интернет страница: www.bmtc-bg.com