Вие сте тук

Български Пощи ЕАД

Деян Дънешки - Главен изпълнителен директор

адрес: 1700, София, ул. „Академик С. Младенов” № 1

тел: (02) 949 32 80

факс: (02) 962 53 29

е-mail: info@bgpost.bg

Интернет страница: www.bgpost.bg