Вие сте тук

ДП "Пристанищна инфраструктура"

Ангел Забуртов - Генерален директор

адрес: София 1574, Бул. „Шипченски проход” № 69

тел:  + 359 2 8079999
факс: + 359 2 8079966

е-mail: office@bgports.bg