Вие сте тук

ДП "Ръководство на въздушното движение"

Георги Пеев  - Генерален директор

адрес: 1540, София, бул. „Брюксел” № 1

тел: (+3592) 9371111

факс: (+3592) 980 0043

е-mail: atsainfo@atsa.bg

Интернет страница www.atsa.bg