Вие сте тук

ДП "Транспортно строителство и възстановяване"

Валери Василев - Главен директор

адрес: София, 1271, ул. Кирил Благоев № 14

тел: (02)  938 26 82; (02) 892 62 37

факс: (02) 838 1025

е-mail: tsv@tsv.bg

Интернет страница: www.tsv-bg.com