Вие сте тук

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД

Ивайло Филипов - Изпълнителен директор

Адрес на управление: гр. София 1504
район р-н Оборище ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 2

Електронна поща: office@is-bg.net

Интернет страница: www.is-bg.net