Вие сте тук

Летище Пловдив EАД

Летище Пловдив EАД

Лъчезар Миленчев - Изпълнителен директор

адрес: 4009, Пловдив

тел: (032) 601 113

факс: (032) 601 123

е-mail: office@plovdivairport.com

Интернет страница www.plovdivairport.com