Вие сте тук

Летище София ЕАД

Летище София ЕАД

Христо Ханджиев - Изпълнителен директор

адрес: 1540, София, бул."Христофор Колумб" N:1

тел: (02)  937 20 03

факс: (02) 937 20 10

е-mail: public@sofia-airport.bg

Интернет страница: www.sofia-airport.bg