Вие сте тук

Национална Компания "Железопътна Инфраструктура"

Национална Компания "Железопътна Инфраструктура"

Красимир Папукчийски - Генерален директор

адрес: 1233, София, бул."Мария Луиза" N:110

тел: (02) 932 60 01

факс: (+359 2) 932 64 44

е-mail: office@rail-infra.bg

Интернет страница: www.rail-infra.bg