Вие сте тук

Пристанищен Комплекс Русе ЕАД

Петър Драгошинов - Изпълнителен директор

адрес: 7000, Русе, ул. „Пристанищна”

тел: (082) 825 129

факс: (082) 825 148

е-mail: office@port-ruse-bg.com

Интернет страница: www.port-ruse-bg.com