Вие сте тук

"Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД

"Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД

Божидар Джелебов - Изпълнителен директор

адрес: София, 1271, ул. Кирил Благоев № 14

тел: (02)892  62 14;  (02) 892 6311

факс: (02) 838 1025

е-mail: tsv@tsv.bg

Интернет страница: www.tsv.bg