Вие сте тук

Европейската комисия стартира обществена консултация относно проект на делегиран акт относно цените за терминиране

01.09.2020

Европейският кодекс за електронни съобщения има за цел да защити потребителите и бизнеса в рамките на ЕС от прекомерно високите цени на телефонните услуги. Кодексът изисква от Комисията да приеме делегиран акт, определящ максималните ставки за терминиране на фиксирани и мобилни гласови повиквания в ЕС до 31/12/2020.

Проектодокументът определя Eurorates (максималните единични тарифи за прекратяване на гласови повиквания в целия ЕС), които телекомуникационните оператори ще могат да се таксуват взаимно, за да доставят гласови повиквания между своите мрежи. Той се основава на принципите на Кодекса, според които максималните тарифи трябва да се основават на възстановяване на допълнителни разходи от ефективен оператор.

Допълнителна информация относно стартиралата консултация е предоставена на следния уеб адрес:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1958-Voice-call-termination-rates-in-the-EU-Eurorates