Вие сте тук

Европейската комисия стартира обществена консултация относно проект за улеснен режим за въвеждане на безжични точки за достъп в малки райони

24.01.2019

Безжични системи петото поколение (5G) обещават много ползи за европейската икономика и общество. Прилагането на такива системи с голям капацитет изисква уплътняване на съществуващата мрежова инфраструктура с използването на малки безжични точки за достъп (SAWAP или малки клетки). Европейската комисия иска да се консултира относно предложения режим за облекчено разгръщане на малки клетки, за да се улесни тяхното внедряване, което се очаква значително да нарасне в рамките на ЕС.

Във тази връзка Комисията стартира публична консултация относно съответните аспекти на акта за изпълнение. Целта на консултацията е да се съберат конкретни отзиви и мнения, които ще допринесат за създаването на такава регулаторна мярка в целия ЕС. Всички заинтересовани страни се приканват да представят своите коментари до 10 април 2019 г.

За повече информация, моля посетете следния линк: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-light-deployment-regime-small-area-wireless-access-points