Вие сте тук

Европейската комисия стартира обществена консултация за преразглеждане на Препоръката относно съответните пазари на продукти и услуги в сектор електронни съобщения

01.09.2020

В съответствие с Европейския кодекс за електронни съобщения, Европейската комисия трябва да преразгледа Препоръката относно съответните пазари на продукти и услуги в сектор електронни съобщения до 21 декември 2020 г., както и след тази дата да прави редовно преразглеждане.

Комисията предлага преглед на Препоръката (2014/710/ЕС), която изброява пазарите на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, които подлежат на регулиране. Ако националните регулаторни органи установят наличието на значителна пазарна сила на операторите, действащи на тези пазари, те са длъжни да наложат корективни мерки, подходящи за справяне с всички установени пазарни пропуски.

В проекта на документ, Комисията предлага да се идентифицират два нови пазара на едро като подлежащи на регулиране. Първият включва местен достъп на едро, предоставен на фиксирано място, който може да се използва за предоставяне на широколентови услуги и пакети. Вторият включва специализиран капацитет на едро, който е от основно значение за използване от бизнеса, изискващ по-високо качество на свързаност.

Проектът на препоръка включва също насоки за географска оценка на пазара.

Допълнителна информация относно стартиралата консултация е предоставена на следния уеб адрес: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/recommendation-relevant-markets