Вие сте тук

Групата по политика на радиочестотния спектър към Европейската комисия (RSPG/EC) е обявила обществени консултации по проект на становище относно определяне на радиочестотен спектър за безжични системи от следващо поколение (5G)

15.06.2016

На 14 юни 2016 г. Групата по политика на радиочестотния спектър към Европейската комисия (RSPG/EC) е обявила обществени консултации по проект на становище относно аспекти, свързани с радиочестотния спектър за безжични системи от следващо поколение (5G).

Целта на Проекта е определяне на основните направления за разработване на пътна карта за улесняване на стартирането на 5G в Европа до 2020 г.

Обществените консултации са публикувани на уебсайта на RSPG -RSPG website, раздел ‘consultations’.

Крайният срок за участие в консултациите е 31 юли 2016 г.

Заинтересованите лица могат да изпращат своите приноси на е-мейл адрес: CNECT-RSPG@ec.europa.eu

Или по пощата на адрес:

Radio Spectrum Policy Group – Secretariat

DG CNECT B4: Spectrum – Office: BU33 7/065

European Commission,

B-1049 Bruxelles, Belgium