Вие сте тук

Групата за политика в областта на радиосъобщенията (RSPG) към Европейската комисия публикува „Въпросник на подгрупа за ролята на RSPG за подпомогане борбата с изменението на климата“

16.12.2020

Спешната нужда за справяне с последиците от изменението на климата изисква конкретни действия. В тази връзка RSPG включи в работната си програма за 2020 г. и след това дейност за определяне на ролята на политиката за спектъра при определяне на мерки за борба с глобалното изменение на климата и за оценка на това как може да допринесе за по-широки екологични цели, включващи използването на различни видове радиочестотен спектър като ключов компонент.

Подгрупата RSPG по изменението на климата работи по доклад, разглеждащ връзката между политиката за спектъра и изменението на климата, с акцент върху теми като:

- прилагане и въздействие на зелените регулаторни мерки (Green Deal, ECO ECO Design Directive) в политиката за спектъра;

- инициативи за намаляване на въглеродните емисии от използването на безжичните комуникационни мрежи и оборудване в Европейския съюз;

- как безжичните технологии могат да помогнат на други сектори да станат по-благоприятни за климата;

- използването на спектъра за наблюдение на изменението на климата и събиране на данни за прогнозиране на времето и

- мерки за въвеждане на смекчаване на изменението на климата в политиката и управлението на спектъра.

Въпросникът по-долу има за цел да предостави на RSPG допълнителен принос по тези въпроси, за да задълбочи нашето разбиране за това как политиката на спектъра се пресича с проблемите на климата. RSPG планира да публикува всички получени отговори, освен ако те не са означени като поверителни.

Въпросите са насочени към широк спектър от организации. Това включва, наред с други, заинтересовани страни от безжичния сектор (оператори, производители) и други сектори, използващи безжични технологии (енергетика, транспорт, индустрия, земеделие, интелигентни услуги и др.), както и потребители на спектър за мониторинг на климата. Всички заинтересовани страни с подходящи точки за споделяне се насърчават да участват в проучването, независимо от фокуса на тяхната област.