Вие сте тук

Международната организация за космическа свръзка „Интерспутник“(МОКС) уведомява заинтересованите фирми и частни лица за началото на приема на документи за участие в „Програмата за развитие на бизнеса в областта на космическите комуникации“

09.12.2020

Условията на Програмата, процедурата по предоставяне на финансиране, изискванията към заявката и необходимите документи са достъпни в сайта на МОКС „Интерспутник“ на следващите адреси:

http://intersputnik.int/services/development/

http://www.intersputnik.int/ru/services/development/