Вие сте тук

Международният съюз по далекосъобщения (ITU) обявява следните свободни работни места за офиса на Съюза в Женева, Швейцария: за позицията „Study Group Advisor“ и за позицията „Junior Radiocommunication Engineer“

19.12.2019

Обявените позиции са за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години. Всички желаещи да кандидатстват могат да го направят на следния интернет адрес: http://www.itu.int/employment/Recruitment/index.html, като крайният срок за кандидатстване е 16 февруари 2020 г.

Подробности относно обявените работни позиции може да намерите в прикачения файл.