Вие сте тук

Международният съюз по далекосъобщения (ITU) обявява свободно работно място за офиса на Съюза в Женева, Швейцария, за длъжността „Project Officer“

Международният съюз по далекосъобщения (ITU) обявява свободно работно място за офиса на Съюза в Женева, Швейцария, за длъжността „Project Officer“

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години. Всички желаещи да кандидатстват могат да го направят на следния интернет адрес: http://www.itu.int/employment/Recruitment/index.html, като се насърчават кандидатурите на жени. Крайният срок за кандидатстване е 22 февруари 2021 г.

Подробности относно обявената работна позиция може да намерите в прикачения файл:

Приложения: