Вие сте тук

Международният съюз по далекосъобщения (ITU) обявява свободно работно място за следната позиция: „Radiocommunication Engineer“ за Секретариата в Женева, Швейцария.

30.03.2020

Обявената позиция е за двугодишен договор с възможност за удължаване с още две години.  

Всички желаещи да кандидатстват за обявената позиция могат да го направят на следния интернет адрес: http://www.itu.int/employment/Recruitment/index.html, като крайният срок за кандидатстване е 10 май 2020 г.

Подробности относно обявената позиция може да намерите на следната интернет страница:

https://erecruit.itu.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=36639&vaclng=en