Вие сте тук

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) обявява начало на предизвикателство "AI/ML in 5G Challenge"

23.04.2020

МСД приканва иноватори в ИКТ областта, от цял свят, да се включат в предизвикателството "Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML) in 5G Challenge". За участие, желаещите ще трябва да се регистрират на следния интернет адрес https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/challenge/2020/Pages/default.aspx или да изпратят имейл на ai5gchallenge@itu.int.

Подробности на https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/challenge/2020/Pages/default.aspx.