Вие сте тук

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) обявява начало на второто издание на "ITU Innovation Challenges" 2020

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) обявява начало на второто издание на "ITU Innovation Challenges" 2020

Предвид предизвикателствата, пред които е изправен Светът, поради глобалната пандемия, причинена от Covid-19 и с оглед справянето на страните с възникващите трудности, МСД приканва за участие иноватори в ИКТ областта от цял свят във второто издание на "ITU Innovation Challenges" 2020 г. Тазгодишните обявени предизвикателства са три:

Digital Change-maker Challenge;

Ecosystem Best Practice Challenge; и

Women in Technology Challenge.  

Критериите и указанията за кандидатстване са достъпни на https://cocreate.itu.int, като крайният срок за кандидатстване е 31 юли 2020 г.

За подробна информация относно "ITU Innovation Challenges" можете да посетите следната интернет страница: https://innovation.itu.int или да изпратите запитване на следния електронен адрес: Mohamed.Ba@itu.int.