Вие сте тук

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) обявява началото на платформата „ITU Innovation Challenges 2019“

07.06.2019

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) обявява началото на платформата „ITU Innovation Challenges 2019“, която предлага нови възможности за създаване на благоприятна среда за развитие на иновациите и е насочена към иноваторите в областта, новосъздадените компании и предприемачите. Критерии и насоки за кандидатстване са публикувани на следния електронен адрес: https://cocreate.itu.int, като крайният срок за кандидатстване е 31 юли 2019 г.

За повече информация, за иновациите на МСД, посетете https://innovation.itu.int.