Вие сте тук

Международният съюз по далекосъобщения ще проведе Европейски регионален форум за развитие (ITU Regional Development Forum for Europe (RDF-EUR), 11 юни 2018 г. , гр. Прага, Република Чехия

12.04.2018

На 11 юни 2018 г. в гр. Прага, Република Чехия, Международният съюз по далекосъобщения организира Европейски регионален форум за развитие  с любезното съдействие на Министерството на промишлеността и търговията на Република Чехия.

Форумите за регионално развитие на ITU предоставят възможност за диалог на високо ниво, сътрудничество и партньорство между политикоопределящите органи в областта на телекомуникациите/ИКТ, регулаторите, представителите на индустрията, научните среди, регионални и международни агенции за развитие и организации по конкретни регионални въпроси в областта на телекомуникациите/ИКТ. Те служат като платформа за оценка на стратегически насоки, които могат да окажат въздействие върху регионалния работен план на Бюрото по развитие на телекомуникациите  в ITU в периода между провеждането на световните конференции по развитие на телекомуникациите (WTDCs).

В този контекст  по време на Европейския регионален форум за развитие на ITU (RDF-EUR) ще бъде докладвано за изпълнението на дейностите по Плана за действие в Буенос Айрес.

Проектът на дневен ред, както и допълнителна информация за предстоящия форум е публикувана на страницата на Международния съюз по далекосъобщения на уеб адрес:

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2018/RDF/Regional-Development-Forum.aspx