Вие сте тук

Международното бюро на Всемирния пощенски съюз открива процедура по набиране на кандидатури за експерт по международни организации (степен P3)

26.11.2020

Обявата за свободната позиция е достъпна на уебсайта на Всемирния пощенски съюз (www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Careers).

Кандидатите, които желаят да участват, трябва да попълнят официалния формуляр за кандидатстване и да кандидатстват чрез системата за електронно набиране на UPU (erecruit.upu.int). Заявлението трябва да бъде придружено от официално разрешение от ръководителя на съответния орган, който подава заявлението.

Краен срок за получаване на заявленията: 23 декември 2020 г.